Radio / Telescoopstation Westerbork

Op het terrein van voormalig kamp Westerbork staan 14 hele grote radiotelescopen die constant worden gebruikt voor sterrenkundige waarnemingen.

Wikipedia:

De Westerbork Synthese Radio Telescoop (kortweg WSRT ook bekend als Radiosterrenwacht Westerbork c.q. Zwiggelte), is een uit veertien losse parabolischeantennes bestaande radiotelescoop in de bossen nabij Hooghalen en Westerbork in Drenthe. De WSRT is in 1970 in gebruik genomen en wordt nog steeds voor sterrenkundige waarnemingen gebruikt.

De veertien stuks 25m diabool reflector antennes staan in oost-westrichting opgesteld over een lengte van 2,8 kilometer, met een onderlinge afstand van 144m. Door middel van de radiosynthese techniek kan op deze manier een telescoop met een van 2,8 kilometer (diameter) nagebootst worden (apertuursynthese). Tien antennes hebben een vaste positie, twee op een rail van 300m en twee op een rail van 200m, waarover deze vier verreden kunnen worden.(de rail is vlak van boven, van een kraanbaan). De telescopen staan in equatoriale opstelling: een van de draaibare assen wijst naar de Poolster. Hierdoor staat de x-y polarisatie stil t.o.v. de radiobron, tijdens de 12-uurs meting. De eerste twee radiotelescopen (rt) zijn voorzien van het MultiFrequentieFrontEnd (1998), dat cryogeen gekoeld is en voorzien is van 6 frequentie banden (verschillende feeds). Deze worden gebruikt voor VeryLongBaselineInterferrometry (samenwerking met andere telescopen en een sateliet) waarmee deze zo een onderdeel vormt van het Europese VLBI-netwerk, testen en Galileo (Europese GPS) calibratie metingen. De MFFE’s hebben verschillende ontvangers die gevoelig zijn voor radiostraling tussen 350 MHz en 8,3 GHz (golflengtes tussen 92 cm en 3,6 cm).

Op 13 september 2018 wordt Apertif geopend. Apertif is gebouwd in de overige 12 rt’s, en bestaat uit PhasedArrayFeed (PAF) antennes, elk frontend bestaat uit 121 dipolen waarmee electronisch 37 bundels gemaakt kunnen worden, voor een snelle hemel survey.

Naast Apertif is een opstelling van 40 supersnelle servers aangesloten: ARTS. Dit instrument neemt continu, in vele banden, de hemelsignalen op. In geval van een snelle gamma straling uitbarsting (Gamma Ray Burst) zijn de straling karakteristieken, voor de grootste uitbarsting, daarmee opgenomen.

De WSRT wordt beheerd door de ASTRON, in Dwingeloo.